2 nov. 2013

tanto falarPoemiña visual publicado na revista Veneno

18 jun. 2013

todo o que non brilla é ouroImaxina que che din que ti es unha persoa moi interesante...
Si, que es alguén ideal para realizar contigo unha análise científica
con posterior prospección.....
Ti, naturalmente, alármaste.
Vas correndo ollarte nun espello por ver se é que ese día te erguiches con cara de obxecto de interese científico.....
E non notas nada que non estivese aí xa onte, nada novo que chame a atención nese misterio que es ti vivo e coleando sen a máis remota idea de por que nin para que


Imaxina que o de antes insiste e insiste ata facerche unha tentadora oferta económica só por deixarte ver a través dun aparello específico...... co billete na man.....téntate
Ti baixas a garda e preguntas timidamente que anda buscando quen tanto interese ten en mercar a túa vontade
O misterioso descoñecido di OURO. Busco ouro, tanto ten se é ou non de lei, tanto ten a quilataxe. Eu só quero ouro.

Ti, natural e honestamente sorrís e negando coa cabeza dislle abertamente que non tes. A túa dentadura está intacta, non hai implantes metálicos nin fóra nin dentro de ti. E que se os houbese, desde logo non serían de ouro. 


Imaxina que o outro segue a insistir.....cun argumento do tipo TODA MATERIA TEN OURO, o que pasa é que non se ve. 
Ti dislle, media parte de ti morta de risa e a outra media con inicio de arrepío, e para que queres un ouro que non se ve? Se todo o que brilla non é ouro, que valor pode ter algo que nin brilla e nin sequera se ve?
El di con aire de pavo real arrecachado que o teu ouro non o ve o ollo humano, pero está aí agardando polo ollo da máquina, ese ollo que chega a nivel miscroscópico e pode ver nitidamente as partículas infinitesimais dispersas pola materia en densidade variable e que para facer un anel de voda, por exemplo, cómpren toneladas de materia micropulverizada, arsenizada, mercurizada e lixiviada para que o ouro se manifeste unha vez compactado.

Abraiado, dis vale. Si, imaxina que accedes ante semellante demostración de poderío, sen fixarte nos detalles de tan deslumbrante exposición. Pero só unha análise, só unha mera observación preliminar. Máis nada. E extendes a man no momento en que el acerca o billete pensas furtivamente todo o que podes mercar, mesmo visualizas un anelo na túa mente, un anelo no dedo anular que nese momento se crispa aterrorizado sen que ti te decates, ese dedo fica petrificado nun rictus autónomo como se xa non fose teu. Só por deixarte ver, unha soa vez.

O que aínda non sabes é que con ese xesto acabas de asinar a túa máis absoluta desintegración sen dar nin sequera entendido que cousa é o que significa un átomo.

Isto non fai falta que o imaxines. 
Quen te comprou é un sicópata e descoñece a piedade. Primeiro limitarase a verte cos seus sofisticados aparellos traídos da capital dun imperio deacdente afincado na merda na súa máis exquisita expresión, observarate día e noite e tomará datos de ti infinitesimais ata a extenuación.
A continuación quererá extraer mostras do teu corpo, negaraste, dirache que xa é tarde. Que quen fai a observación ten o dereito adquirido da prospección. Empezará a analizar fragmentos de ti para ver a densidade e os quilates do teu ouro interno invisible para o portador. Despois virá a fase de explotación masiva e finalmente acabarás na montaña de entullo arsenizado mercurizado enlixiviado e hiperlavado onde outros centos de miles de cobaias coma ti xacen convertidos en po..... e todo por unha análise de nada xenerosamente pagada, xenerosa de máis para ter credibilidade.

Agora imaxina que tes coñecemento de toda esta información  antes de coller o billete, o maldito billete. Que lle dirías daquela a ese señor xerente, enxeñeiro, sicópata licenciado na morgue, político de profesión?

Por suposto, non.


7 may. 2013
PANCARPALINDRISMO: actividade artesanal exclusiva mente adicada a procesar e investigar con palíndromos todo tipo de resolucións visuais


PALINDROMEREXÍA: así, sen ache, está case irrecoñecible a herexía palíndrica- que aínda non me dou aclarado moi ben o que pode serONDAPALÍNDRICA. nin que dicir ten
ONDAPALINDRAXE:
ONDAPALINDROMEREXE caramusas!

PALINDROMOFACÉTICO: que ten ou adestra a faceta palindromínica

PALIMPÁNFILO: como quedas ás veces en pleno mergullo


PALITEIMA: teima peliaguda


CATETÍNDROMO: hipódromo onde despegan os catetos4 may. 2013

palindronario7


PANCARPALÍNDROMO: Moi semellante ao anunciopalíndromo pero aplicable ao mundo da contrapublicidade das pancartas reivindicativas nas manifestacións. Recurso aínda por explotar. Neste contexto semella que O QUE importa máis que O COMO, aínda que se reivindique algo tan básico como a limentación equilibrada, natural e limpa para todos. Os pancarpalíndromos son ideais para todo tipo de pancartas carpánticas do tipo: o pan e os ovos son as ás dos pobos PALINDROESÉXESE: significados subliminais que poden chegar a presentar algúns palíndromos en honor á actividade. Aínda non se atoparon deste teor, pero xa aparecerán.ODA PALÍNDRICA: Texto en honor ao pensamento palindromínico que agromará como unha flor xigante cando aparezan os suficientes palíndromos palindroesexéticos.


METAPALINDROMINIA: É metapalindrómica toda a literatura habida e por haber con tema palíndrico, independentemente do idioma e da época en que se escriba. Constitúe unha especie de embiguismo palindromínico polo cal  a tropa palindrónica manifesta todas as circunstancias que rodean a súa existencia alén da ciencia e da tecnoloxía.


PALINDRASIO: Claro que si, que vai ser se non? o ximnasio palindrómico para mentes palindrásticas.


MUSIQUÍNDROMO: Este vocablo non pode ser máis que un polizonte no barco da navegación palíndrica.
É que non temos nin a máis remota idea. Debe ser algo con síndrome de outra cousa.


PALINDRORETA: Non sei mañá, pero agora mesmo un palindroreta é un anacoreta de festa tocando o pandeiro palíndrico no seu obradoiro.


PALINDRÁCNIDO: insecto pelipunto que acostuma acampar en calquera lado para pórse a calcetar.


PALINDROXINIA: esa ausencia tan significativa de marcas gramaticais palindrofemínidas no sistema operativo da linguaxe.


PALINDROMETRÍA: Unha escada sen chanzos nin relanzos nin pasamán nin principio nin fin


PALINDROLOXÍA: ciencia experimental oculta e descoñecida para os portadores de reloxos.

30 abr. 2013

inciso palindrotrónicoSe atendemos ao que tradicionalmente se vén considerando un palíndromo, temos que facer unha serie de obxeccións moi serias que afectan á existencia ou non dun bo puñado de palíndromos que agardan desesperados na máis pura inopia. Procedamos:

Tradicionalmente vénse considerando palíndromo toda aquela palabra, frase ou expresión dun pensamento completo que permanecen intactas lidas ou ditas de dereita para esquerda ou de atrás para diante sen perder a súa exacta configuración ortográfica, fonética, morfolóxica, sintáctica ou semántica, que é o mesmo que dicir, en todos os planos pensables da linguaxe.

Moi ben, supoño que é imposible dar conta de máis en menos tempo. Pero tampouco hai que fiarse. Non cremos que sexa para tanto. Por exemplo: por que o factor ortográfico é tan importante? Por que non podemos considerar que o mero plano fonético outorga a unha palabra, frase ou expresión o carnet de palíndromo; por que hai que pasar pola quilla da ortografía tendo como temos un sistema representativo do idioma con grafías inútiles? Refírome naturalmente ao uve e ao ache, ao u de gu, ao dobrete ce,ci, za, zo, zu, á ausencia da grafía k, que tan alto soa cando falamos. Cantas palabras hai que difiren ortograficamente pero soan exactamente igual? Palabriñas tan ricamente palindrómicas cando son enunciadas que perden ese estatus ao seren pasadas ao papel-pantalla?

Ficaremos á espreita de cogomelos e de mapoulas furtivas ata que apareza algo parecido a unha resposta e, por suposto, un bo exemplo.25 abr. 2013

palindronario6
PALINDRIDADE: Irmandade espontánea e incondicional que xorde entre os amantes palindromínidos dende a máis remota antigüidade ata os nosos días sen que as leis que marcan o paso da istoria poidan facer nada por evitalaPALINDRABLE: Todo pensamento, palabra, espresión ou acción humanas suceptibles de se converteren en palíndromos de xeometría diviñaPALINDRAMÁTICA: A matemática infalible do palíndromo, a súa simetría insubornable, a súa independencia do sentido domado pola gramática do tedio.PALINDRÁTICO: Podería ser unha versión actualizada da torre de marfil en que murchan e esmorecen os as poetas decadentes que viven alleos ao medio, pero non. Preferimos que sexa un adxectivo só aplicable ao pensamento triunfalmente errático en que cómpre embarcarse para a búsqueda e captura de palíndromos nos mapas imaxinarios da linguaxe.PALINDRÓTICO: Estado en que quedas despois dun mergullo errático. Xa sabemos que toda actividade física ou mental, toda experiencia sicotécnica, levan consigo unha chea de efectos secundarios que poden afectar de maneira máis ou menos grave o núcleo de calquera sistema operativo, e a palindrose non é unha patoloxía a destimar. Así que será mellor aproveitar as rachas favorables e despois curarse en saúde como ben se poida.PALINDROPETO: Porquiño de barro mental onde algúns agochan os seus achados palindrónicos para que ninguén llelos vexa. Os moi incautos ignoran que eles non inventaron nada e que outros virán e acharán o mesmo ca eles e non dubidarán e facer pintadiñas sicodélicopalíndricas nos muros da granxa.PALINDROPOPEIA: Narración grandilocuente en verso extenuante desa gran aventura que é o mergullo palíndrico.PALINDROSECTA: Grupúsculo pechado a toda influencia externa que pretende poñer orde no aparente caos palíndrico. Por exemplo alfabética ( que máis dará), cronolóxica ( acaso ignoran que a verdade palíndrica é atemporal?), por autores ( que como xa demostramos, non existen), por idiomas (que inutilidade, non cabe a tradución), por temas ( en realidade o palíndromo é o método que ten a linguaxe para falar de si mesma) etzPALINDROSETA: Palíndromo grafiado á maneira dun champiñón, cogordo ou mesmo dun silocibes. Do tipo: a seta tesa.

pictograma palábrico
(nada que ver cun palíndromo)22 abr. 2013

palindronario5PALÍNCROMO: de, sobre, e, con cores.


PALINDROLOGRO: Naturalmente, logro palíndrico.


PALINDOLAGRO: raro, que brilla con luz propia pola súa sinxeleza, transparencia e verdade. Do tipo: oovoeovoo


XENTIL PALINDROLICIO:
galopalíndromo
italopalíndromo
anglopalíndromo
castelopalíndromo
catalopalíndromo
galaicopalíndromo
galaxiopalindromilítico
lusopalíndromo
nipopalíndromo
chilipalíndromo
usapalíndromo inglis becausePALINDROASISTENCIA: Asistencia remota que pode chegar a través dun palíndrico para ller dar sentido esporádico a un absurdo


PALINDROEXISTENCIA: Existencia incuestionable e indesmontable dun palíndromo


PALINDROCIDIO: Intento inútil de desmantelar un palíndromo unha vez que foi achado. Do cal se deduce que todo palíndromo é unha revelación en rebelión contra a lóxica imperante dos hipermercados.


ANUNCIOLÍNDROMO: banda linguística dunha montaxe publicitaria que aínda ningún publicista explorou. Se cadra, porque o deterxente non é palindrable


PALINDRÓLOGO: Repara avarías palíndricas, pobriño.20 abr. 2013

palindronario4PALINDROTECA: O mesto bosque de palíndromos coñecidos e aínda por coñecer, sexa cal for o soporte, do mundo mundial na palindrópole.


PALINBRARÁBILE: Esa posiblidade marabillosa de que tamén poida que haxa palíndromos en árabe!


PALEOPALÍNDROMO: Tan remoto como as cavernas-


PALINDROMUSEO. O lugar onde nunca verás pendurado un palíndromo que se preze.


PALINDROSINCRACIA: Capacidade innata que teñen algúns idiomas para facer visibles palíndromos sen volvela a unha idiota.


PALINDRICIA: A alegría de dar cun bo palíndromo ao día.


PALINDRIARIO: Rexistro de palíndromos por singraduras


PALINDRUSIÓN: Ilusión palindróptica pola cal vas moi contenta escribir algo que coidabas un palíndromo e non é-


PALINDRUSISMO: Incursións altruísta e ultraísta  de auténticos inexpertos no mundo descoñecido dos palíndromos.


PALINDRIMAXE: minipoema visual baseado nas letras dun palíndromo.


17 abr. 2013

palindronario3PALINDROSISTENCIA: resistencia e fortaleza do idioma á hora de facer visibles as súas creacións palíndricas


PALINDROSECTOMÍA: interrupción abrupta dun palíndromo por causas de forza maior


HORA PALÍNDRICA: a mellor hora do día


PALINDROTERAPIA: curación en saúde con tiritas palindrómicas de sentido sesgado e cómico


PALINDROPOEMA: peixe de altura. Poema feito con versos palindrómicos. O máis semellante que hai a un palindrolito.


PALINDROXEMA: Non, non se trata das parte do dedo imprescindibles para grafiar e ratificar un palíndromo. Trátase dunha xema palíndrica, de escaso valor na bolsa de valores pero moi aprezado polos coleccionistas de milagros gratuítos que non cotizan facenda. O seu valor é inmaterial e, polo tanto, inconmensurable.


PALINDROMOTORMENTA: Precipitación descontrolada con desbordamentos de palíndromos xeniais.


PALINDROSE: sicose adquirida e alimentada de frustración dos que nunca deron por si mesmos coa sombra benéfica dun palíndromiño, estando como están en calquera lado e facéndose, como se fan, visibles a calquera hora.


PALINDRERÍA: Palabrería inútil na que, por máis que te mates, non vas atopar nin o máis mínimo rastro dunha sombra palíndrica..14 abr. 2013

palindronario2

PALINDROCHOCO: Palíndromo cheo de borra coma os cefalópodos, do tipo ochocococho


POLIPALÍNDROMO: correctamente interpretado, xa o di o prefixo. É un tipo de palíndromo que comporta múltiples significados sen importar que estes cheguen a contradicirse entre eles. Simbolizan no seu esplendor a capacidade innata que temos os seres vivos para convivir sen matarnos. 


EXOPALÍNDROMO: Palíndromo chegado do expacio exterior por despiste no galiñeiro galáctico unha noite de lúa chea, do tipo: aluaaula


ENDOPALINDROANOMALÍA: Dificultade peliaguda que a maioría dos palíndromos presentan para ser trasbasados de idioma ou a inutilidade absoluta de calquera posible tradución. Esta cualidade palindrómica afecta a súa independencia e insubornabilidade. Obríganos ao poliglotismo eventual se queremos menú palindrótico total ou parcial.


PALINDROLATRÍA: Adoración silenciosa, clandestina e ilegal polo devir palindrítmico.


PALINDROPATÍA: Obsesión enfermiza por fabricar palíndromos, estando como están xa todos inventados polo idioma. É importante lembrar que o palíndromo non se crea, dáse con el.


PALINDROFAXIA: Costume literario adquirido segundo o cal o lector compulsivo só disfruta engulindo palíndromos.


PALINDROLISE: Non é unha parálise palindrómica, non. Nese caso sería unha palindrálise, que trataremos máis adiante. A palindrolise é a descomposición dun palíndromo nas súas santas partes, propiciando que os elementos máis pesados vaian ao fondo da cuestión que sexa, quedando o resto purificado na máis absoluta levidade.


APOTEOSE PALÍNDRICA: A festa rachada que se monta cando se encontran casualmente nun mesmo lugar un ou máis palindromaníacos.ociberrebico13 abr. 2013

PALINDRONARIO 1PALINDRONARIO: Breve dicionario de palíndromos, dados sen máis orde que a marcada polo azar do achado.


PALINDRÓPOLE: Gran megalópole dos palíndromos coñecidos e aínda por coñecer de todo o mundo mundial.


PALINDROSOFÍA: Coñecemento baseado na verdade irrefutable do encontro palindrómico.


PALINDROFOBIA: Aversión innata ou adquirida ao pensamento palíndrico.


PALINDROFILIA: Afección desmedida e sen control ao pensamento palíndrico.


PALINDROLÍO: Confusión mental orixinada pola procura teimuda e carente de método de palíndromos autóctonos aínda descoñecidos.


PALINDROCOLONIA: Territorio mental dos mergulladores da linguaxe obsesionados pola captura de palíndromos de gran tamaño.


PALINDROMIÑO: Palíndromo moi moi prqueniño de 2 ou 3 letras, tipo SOS


PALINDRAXE: Rede de palíndromos enriquecidos con uranio mental  que cuestionan toda autoridade civil, militar, eclesiástica, emotiva ou intelectual.

(se nos deixan, seguirá)


6 abr. 2013

bilinghuismo ibérico
polo día, casteñol
e
pola noite, espallano


(recebo a base de landras)

(sacrificio aséptico no matadeiro de idiomas)

28 mar. 2013

profundismos

Son o suficientemente feo  e o suficientemente baixo como para triunfar por min mesmo.

O universo no é máis que unha idea transitoria na mente de Deus. É un fermoso pensamento, aínda que bastante incómodo, sobre todo se acabas de pagar o anticipo dunha casa.

Só se vive unha vez, pero una vez é máis que suficiente se se fai ben.

Os meus pais no soían baterme; fixérono só unha vez: empezaron en Febreiro de 1940 e remataron en Maio do 43.

A inactividade sexual é perigosa, produce cornos.

O negocio mas exposto á creba é o da cristalería.

A marihuana causa amnesia e... outras cousas que no lembro.

Hai dous tipos de persoas: os bos e os malos. Os bos dormen ben, pero os malos parece que o pasan mellor cuando están espertos.

A única maneira de ser feliz é que che guste sufrir.

Hai estudantes que os amola ir ao hipódromo e ver que mesmo os cabalos conseguen rematar a carreira.

O diñero non dá a felicidade, pero procura unha sensación tan parecida, que necesita un especialista moi avanzado para verificar a diferencia.

Interésame o futuro porque é o sitio onde vou  pasar o resto da miña vida.

Algúns matrimonios acaban ben, outros duran toda a vida.

O home consta de mente e corpo, pero o corpo é o único que se divirte. 

O sexo é o máis divertido que fixen sen que me dese a risa. (Annie Hall)

Non só de pan vive o homre. De vez en cando, tamén necesita un trago.

Gústame  ler pornografía en Braille. (Bananas)

En realidade,  prefiro a ciencia á relixión. Se me dan a escoller entre Deus e o aire acondicionado,  quedo co aire.

O diabético non pode ir de lúa de mel.

A música xaponesa é unha tortura chinesa.

O mago fixo un xesto e desapareceu a fame, fixo outro xesto e desapareceu a inxustiza, fixo outro xesto e  acabou a guerra, o político fixo un xesto e desapareceu o mago.

Para ti son ateo. Para Deus, son a fiel oposición.

Téñase presente tamén que para o amante a amada é sempre o máis belo obxecto imaxinable, se ben para un estraño resultará indistinguible de cualquera variedade de salmónidos. 

Cando escoito  Wagner durante máis de media hora éntranme  ganas de invadir Polonia. 

Ti usas o sexo para expresar calquera emoción menos amor.


Perliñas extraídas de Woody Allen


13 feb. 2013

repeticións hipnóticas para idiotas


ai, que risa!
e o tipo aínda ha pensar
que dixo algo
enxeñoso.......
moi 
enxeñoso
e canto che pagan por iso?6 ene. 2013

planeta majareta

Non se trata dun novo videoxogo........ boooooom!
Trátase da cartografía  experimental do horror
Trátase de máis de 2.000 probas nucleares  en menos de 50 anos
Do 45 ao 98, suma e segue
O laboratorio semella ser todo o planeta
As cobaias somos todos
Ben, uns máis ca outros
Alguén ten un pitillo?