2 nov. 2013

tanto falarPoemiña visual publicado na revista Veneno

18 jun. 2013

todo o que non brilla é ouroImaxina que che din que ti es unha persoa moi interesante...
Si, que es alguén ideal para realizar contigo unha análise científica
con posterior prospección.....
Ti, naturalmente, alármaste.
Vas correndo ollarte nun espello por ver se é que ese día te erguiches con cara de obxecto de interese científico.....
E non notas nada que non estivese aí xa onte, nada novo que chame a atención nese misterio que es ti vivo e coleando sen a máis remota idea de por que nin para que


Imaxina que o de antes insiste e insiste ata facerche unha tentadora oferta económica só por deixarte ver a través dun aparello específico...... co billete na man.....téntate
Ti baixas a garda e preguntas timidamente que anda buscando quen tanto interese ten en mercar a túa vontade
O misterioso descoñecido di OURO. Busco ouro, tanto ten se é ou non de lei, tanto ten a quilataxe. Eu só quero ouro.

Ti, natural e honestamente sorrís e negando coa cabeza dislle abertamente que non tes. A túa dentadura está intacta, non hai implantes metálicos nin fóra nin dentro de ti. E que se os houbese, desde logo non serían de ouro. 


Imaxina que o outro segue a insistir.....cun argumento do tipo TODA MATERIA TEN OURO, o que pasa é que non se ve. 
Ti dislle, media parte de ti morta de risa e a outra media con inicio de arrepío, e para que queres un ouro que non se ve? Se todo o que brilla non é ouro, que valor pode ter algo que nin brilla e nin sequera se ve?
El di con aire de pavo real arrecachado que o teu ouro non o ve o ollo humano, pero está aí agardando polo ollo da máquina, ese ollo que chega a nivel miscroscópico e pode ver nitidamente as partículas infinitesimais dispersas pola materia en densidade variable e que para facer un anel de voda, por exemplo, cómpren toneladas de materia micropulverizada, arsenizada, mercurizada e lixiviada para que o ouro se manifeste unha vez compactado.

Abraiado, dis vale. Si, imaxina que accedes ante semellante demostración de poderío, sen fixarte nos detalles de tan deslumbrante exposición. Pero só unha análise, só unha mera observación preliminar. Máis nada. E extendes a man no momento en que el acerca o billete pensas furtivamente todo o que podes mercar, mesmo visualizas un anelo na túa mente, un anelo no dedo anular que nese momento se crispa aterrorizado sen que ti te decates, ese dedo fica petrificado nun rictus autónomo como se xa non fose teu. Só por deixarte ver, unha soa vez.

O que aínda non sabes é que con ese xesto acabas de asinar a túa máis absoluta desintegración sen dar nin sequera entendido que cousa é o que significa un átomo.

Isto non fai falta que o imaxines. 
Quen te comprou é un sicópata e descoñece a piedade. Primeiro limitarase a verte cos seus sofisticados aparellos traídos da capital dun imperio deacdente afincado na merda na súa máis exquisita expresión, observarate día e noite e tomará datos de ti infinitesimais ata a extenuación.
A continuación quererá extraer mostras do teu corpo, negaraste, dirache que xa é tarde. Que quen fai a observación ten o dereito adquirido da prospección. Empezará a analizar fragmentos de ti para ver a densidade e os quilates do teu ouro interno invisible para o portador. Despois virá a fase de explotación masiva e finalmente acabarás na montaña de entullo arsenizado mercurizado enlixiviado e hiperlavado onde outros centos de miles de cobaias coma ti xacen convertidos en po..... e todo por unha análise de nada xenerosamente pagada, xenerosa de máis para ter credibilidade.

Agora imaxina que tes coñecemento de toda esta información  antes de coller o billete, o maldito billete. Que lle dirías daquela a ese señor xerente, enxeñeiro, sicópata licenciado na morgue, político de profesión?

Por suposto, non.


7 may. 2013
PANCARPALINDRISMO: actividade artesanal exclusiva mente adicada a procesar e investigar con palíndromos todo tipo de resolucións visuais


PALINDROMEREXÍA: así, sen ache, está case irrecoñecible a herexía palíndrica- que aínda non me dou aclarado moi ben o que pode serONDAPALÍNDRICA. nin que dicir ten
ONDAPALINDRAXE:
ONDAPALINDROMEREXE caramusas!

PALINDROMOFACÉTICO: que ten ou adestra a faceta palindromínica

PALIMPÁNFILO: como quedas ás veces en pleno mergullo


PALITEIMA: teima peliaguda


CATETÍNDROMO: hipódromo onde despegan os catetos4 may. 2013

palindronario7


PANCARPALÍNDROMO: Moi semellante ao anunciopalíndromo pero aplicable ao mundo da contrapublicidade das pancartas reivindicativas nas manifestacións. Recurso aínda por explotar. Neste contexto semella que O QUE importa máis que O COMO, aínda que se reivindique algo tan básico como a limentación equilibrada, natural e limpa para todos. Os pancarpalíndromos son ideais para todo tipo de pancartas carpánticas do tipo: o pan e os ovos son as ás dos pobos PALINDROESÉXESE: significados subliminais que poden chegar a presentar algúns palíndromos en honor á actividade. Aínda non se atoparon deste teor, pero xa aparecerán.ODA PALÍNDRICA: Texto en honor ao pensamento palindromínico que agromará como unha flor xigante cando aparezan os suficientes palíndromos palindroesexéticos.


METAPALINDROMINIA: É metapalindrómica toda a literatura habida e por haber con tema palíndrico, independentemente do idioma e da época en que se escriba. Constitúe unha especie de embiguismo palindromínico polo cal  a tropa palindrónica manifesta todas as circunstancias que rodean a súa existencia alén da ciencia e da tecnoloxía.


PALINDRASIO: Claro que si, que vai ser se non? o ximnasio palindrómico para mentes palindrásticas.


MUSIQUÍNDROMO: Este vocablo non pode ser máis que un polizonte no barco da navegación palíndrica.
É que non temos nin a máis remota idea. Debe ser algo con síndrome de outra cousa.


PALINDRORETA: Non sei mañá, pero agora mesmo un palindroreta é un anacoreta de festa tocando o pandeiro palíndrico no seu obradoiro.


PALINDRÁCNIDO: insecto pelipunto que acostuma acampar en calquera lado para pórse a calcetar.


PALINDROXINIA: esa ausencia tan significativa de marcas gramaticais palindrofemínidas no sistema operativo da linguaxe.


PALINDROMETRÍA: Unha escada sen chanzos nin relanzos nin pasamán nin principio nin fin


PALINDROLOXÍA: ciencia experimental oculta e descoñecida para os portadores de reloxos.

30 abr. 2013

inciso palindrotrónicoSe atendemos ao que tradicionalmente se vén considerando un palíndromo, temos que facer unha serie de obxeccións moi serias que afectan á existencia ou non dun bo puñado de palíndromos que agardan desesperados na máis pura inopia. Procedamos:

Tradicionalmente vénse considerando palíndromo toda aquela palabra, frase ou expresión dun pensamento completo que permanecen intactas lidas ou ditas de dereita para esquerda ou de atrás para diante sen perder a súa exacta configuración ortográfica, fonética, morfolóxica, sintáctica ou semántica, que é o mesmo que dicir, en todos os planos pensables da linguaxe.

Moi ben, supoño que é imposible dar conta de máis en menos tempo. Pero tampouco hai que fiarse. Non cremos que sexa para tanto. Por exemplo: por que o factor ortográfico é tan importante? Por que non podemos considerar que o mero plano fonético outorga a unha palabra, frase ou expresión o carnet de palíndromo; por que hai que pasar pola quilla da ortografía tendo como temos un sistema representativo do idioma con grafías inútiles? Refírome naturalmente ao uve e ao ache, ao u de gu, ao dobrete ce,ci, za, zo, zu, á ausencia da grafía k, que tan alto soa cando falamos. Cantas palabras hai que difiren ortograficamente pero soan exactamente igual? Palabriñas tan ricamente palindrómicas cando son enunciadas que perden ese estatus ao seren pasadas ao papel-pantalla?

Ficaremos á espreita de cogomelos e de mapoulas furtivas ata que apareza algo parecido a unha resposta e, por suposto, un bo exemplo.25 abr. 2013

palindronario6
PALINDRIDADE: Irmandade espontánea e incondicional que xorde entre os amantes palindromínidos dende a máis remota antigüidade ata os nosos días sen que as leis que marcan o paso da istoria poidan facer nada por evitalaPALINDRABLE: Todo pensamento, palabra, espresión ou acción humanas suceptibles de se converteren en palíndromos de xeometría diviñaPALINDRAMÁTICA: A matemática infalible do palíndromo, a súa simetría insubornable, a súa independencia do sentido domado pola gramática do tedio.PALINDRÁTICO: Podería ser unha versión actualizada da torre de marfil en que murchan e esmorecen os as poetas decadentes que viven alleos ao medio, pero non. Preferimos que sexa un adxectivo só aplicable ao pensamento triunfalmente errático en que cómpre embarcarse para a búsqueda e captura de palíndromos nos mapas imaxinarios da linguaxe.PALINDRÓTICO: Estado en que quedas despois dun mergullo errático. Xa sabemos que toda actividade física ou mental, toda experiencia sicotécnica, levan consigo unha chea de efectos secundarios que poden afectar de maneira máis ou menos grave o núcleo de calquera sistema operativo, e a palindrose non é unha patoloxía a destimar. Así que será mellor aproveitar as rachas favorables e despois curarse en saúde como ben se poida.PALINDROPETO: Porquiño de barro mental onde algúns agochan os seus achados palindrónicos para que ninguén llelos vexa. Os moi incautos ignoran que eles non inventaron nada e que outros virán e acharán o mesmo ca eles e non dubidarán e facer pintadiñas sicodélicopalíndricas nos muros da granxa.PALINDROPOPEIA: Narración grandilocuente en verso extenuante desa gran aventura que é o mergullo palíndrico.PALINDROSECTA: Grupúsculo pechado a toda influencia externa que pretende poñer orde no aparente caos palíndrico. Por exemplo alfabética ( que máis dará), cronolóxica ( acaso ignoran que a verdade palíndrica é atemporal?), por autores ( que como xa demostramos, non existen), por idiomas (que inutilidade, non cabe a tradución), por temas ( en realidade o palíndromo é o método que ten a linguaxe para falar de si mesma) etzPALINDROSETA: Palíndromo grafiado á maneira dun champiñón, cogordo ou mesmo dun silocibes. Do tipo: a seta tesa.

pictograma palábrico
(nada que ver cun palíndromo)22 abr. 2013

palindronario5PALÍNCROMO: de, sobre, e, con cores.


PALINDROLOGRO: Naturalmente, logro palíndrico.


PALINDOLAGRO: raro, que brilla con luz propia pola súa sinxeleza, transparencia e verdade. Do tipo: oovoeovoo


XENTIL PALINDROLICIO:
galopalíndromo
italopalíndromo
anglopalíndromo
castelopalíndromo
catalopalíndromo
galaicopalíndromo
galaxiopalindromilítico
lusopalíndromo
nipopalíndromo
chilipalíndromo
usapalíndromo inglis becausePALINDROASISTENCIA: Asistencia remota que pode chegar a través dun palíndrico para ller dar sentido esporádico a un absurdo


PALINDROEXISTENCIA: Existencia incuestionable e indesmontable dun palíndromo


PALINDROCIDIO: Intento inútil de desmantelar un palíndromo unha vez que foi achado. Do cal se deduce que todo palíndromo é unha revelación en rebelión contra a lóxica imperante dos hipermercados.


ANUNCIOLÍNDROMO: banda linguística dunha montaxe publicitaria que aínda ningún publicista explorou. Se cadra, porque o deterxente non é palindrable


PALINDRÓLOGO: Repara avarías palíndricas, pobriño.